Farní konference 2018

Farní konference 2018 se bude konat v neděli 15. 4.
Pravidelnou každoroční farní konferenci bude opět řídit superintendent církve Mgr. Petr Procházka. Prosíme o modlitby do další práce.