Historie

Sbor v Protivíně byl založen roku 1922 na základě týdenní pouliční evangelizace. Několik lidí se stalo křesťany, ale i tak práce v Protivíně z počátku nevypadala jednoduše. Ale za šest měsíců počet věřících vzrostl až na 126. Budova na zřízení modlitebny byla zakoupena od Dr. Vávry, slavnostně byla otevřena 26. listopadu roku 1922.V časopise „Křesťanský buditel“ čteme tento zápis:“ Na jaře roku 1922 se sešla evangelizační rada v Praze. Bratru kazateli Josefu Bartákovi byla svěřena oblast práce v jižních Čechách. Na prvním místě byla určena k evangelizační práci města, v nichž se ještě nekonalo pravidelné evangelizační shromáždění. Mezi těmito městy byl i Protivín. Byly vylepeny a rozšířeny letáčky, oznamující, že se budou konati každovečerní přednášky na náměstí před pomníkem padlých vojínů od pondělí 12. června 1922. V tom týdnu kázal bratr Josef Barták na podkladě kapitoly 23. Matoušova evangelia. Pán se přiznal ke svému dílu tak, že před uplynutím týdne celá řada lidí vyznala Pána a mnozí se přihlásili do Metodistické církve.“Díky Boží milosti sbor překonal i období komunismu, i přes to, že mnoho lidí odešlo a noví nepřicházeli. V roce 1975 přišla do protivínského sboru nová farářka, sestra Alena Procházková. Během následujících dvaceti let přišli noví lidé do společenství a díky její požehnané službě společenství „nezahynulo“. Po „sametové“ revoluci a uvolnění politických poměrů přišli do sborového společenství další, zejména mladí lidé.K farnosti Protivín patřily v různých dobách také některé kazatelské stanice nebo další sbory. V současné době do farnosti patří kromě sboru v Protivíně také sbor v Bechyni. Od roku 2008 také sbor v Týně nad Vltavou. Před lety byl Týn samostatnou farností, posléze druhým sborem českobudějovické farnosti a od roku 1990 existoval jako Křesťanské společenství Samaria.

Kazatelé, kteří sloužili v Protivíně
 • 1922-23 Karel Drahorád
 • 1924 Václav Hochman
 • 1925-26 Václav Hejlek
 • 1927-28 Ferdinand Vágner
 • 1929-33 Karel Niček
 • 1934 Karel Hlaváč
 • 1935-47 Jan Huňatý
 • 1948-51 Karel Jelínek
 • 1952-56 Miroslav Frankovský
 • 1957-61 Gustav J. Maláč
 • 1962 Václav Huňatý administrátor
 • 1963-68 Josef Příhonský administrátor
 • 1969-71 Josef Sedláček
 • 1972 Zuzana Sedláčková
 • 1975-95 Alena Procházková
 • 1996-97 Petr Sumcov
 • 1997-03 Pavlína Kašparová – Horníčková
 • 2004-05 administrátor Richard Novák, Martina Mrázová
 • 2005-10 Filip Jandovský
 • 2010-dosud Josef Červeňák
V současné době sbor navštěvuje okolo 30 lidí všech věkových kategorií. V Týně se schází 25 – 30 účastníků. V Bechyni jen jednotlivci. O konkrétních aktivitách, bohoslužbách, aktualitách se můžete dočíst v dalších odkazech našich webových stránek.