Projekty

Sport

Od roku 2001 máme možnost se pravidelně během školní roku /dvě soboty v měsíci/ scházet s dětmi mladšího i staršího školního věku v místní sportovní hale. Pro tuto akci jsme se rozhodli, protože jsme viděli potřebu, alespoň trochu smysluplně a aktivně zaplnit sobotní odpoledne protivínských dětí. Sport je výborná i vhodná forma prevence proti nečinnosti, kdy naši mladí jen sedí a „nudí se“ na veřejných prostranstvích nebo doma.Program trvá od 16 do 18 hodin. Účastní se v průměru 10 – 20 dětí. Hrajeme fotbal, basketbal, vybíjenou, florbal. S menšími dětmi se hrají hry odpovídající jejich věku.

Pravidelná setkání

Od února roku 2006 se konaly pravidelné páteční schůzky pro děti a dorost na faře ECM. Jejich náplní jsou písně, přemýšlení nad aktuálním tématem ze společnosti ve světle křesťanství a Bible. Hrajeme hry venku i uvnitř, tvoříme i pracujeme a pomáháme druhým. V roce 2010/11 jsme se scházeli v Pastelce. Od října 2011 se budeme scházet v kapli v Týně.

Komunitní centrum – Středisko křesťanské pomoci Pastelka

Protivínská farnost se pustila do svépomocného zbourání staré stodoly, která byla situována na farní zahradě. Následně proběhla výstavba nového domu na původních základech. Tento dům slouží jako volnočasové centrum pro děti, dorost, mládež, maminky s dětmi. Stavba byla financována díky příspěvkům ústředí naší církve, našich partnerských farností v USA (Brighton, Michigan a Sand Bridge, Virginia). Stejně tak mnozí členové a přátelé farnosti se rozhodli tento projekt podpořit svými pravidelnými finančními příspěvky a především manuální prací ve volném čase.

Koncem roku 2007 byla stavba zkolaudována, bylo dokoupeno potřebné vnitřní vybavení, s pomocí sponzorských finančních zdrojů. V roce 2008 byla tato budova otevřena a uvedena do provozu. Byly vykonány i venkovní terénní úpravy i s vybudováním dětského hřiště. V těchto prostorách bylo otevřeno dne 1.4.2010 Středisko křesťanské pomoci Pastelka.